Bijzonder gesprek


Gisteren had ik een bijzonder gesprek met Niel, eigenaar van Basis Vertrouwen Coaching om een mogelijke samenwerking te bespreken. Niel is een coach die jongeren en volwassenen begeleidt die worstelen met een verminderd basisvertrouwen. Met zijn eigen levenservaring en ervaringsdeskundigheid kan hij zich goed inleven in de problematiek waar zijn clienten mee kampen. Dankzij deze herkenning weet hij snel tot de kern van de uitdagingen door te dringen.

Niel ondersteunt clienten bij het vergroten van hun bewustwording, inzicht en persoonlijke groei. Zijn doel is hen te helpen bij het hervinden van hun innerlijke kracht en zelfvertrouwen. Daarbij stimuleert hij het helingsproces en verdere ontwikkeling.

Ik herken mij in de blogs die Niel schreef over verminderd basisvertrouwen als je opgroeit in een onveilige omgeving. Mijn kunst en illustraties gaan ook over jezelf echt leren kennen en de regie nemen over je eigen persoonlijke onwikkelingsproces en gezondheid.

De herkenning en raakvlakken waren de redenen om met elkaar in gesprek te gaan. Het was een bijzonder gesprek en wij gaan onderzoeken hoe wij gaan samenwerken.

Klik hier voor de link naar de website van Basis Vertouwen Coaching.

Niels post op Social Media